- Jeg er blevet meget klarere over, hvornår jeg spilder tiden og foruddiskonterer mine kommende problemer. Når jeg husker at være mindful i møder, er det en fest. Så er jeg nærmest to personer. Hende, der er i gang med mødet og hende, der betragter og registrerer alt, hvad den fysiske Merete gør. Det gir en meget bedre balance i min væremåde og mine beslutninger. » Se mere

~ Merete Mortensen

- Et grænseoverskridende kursus som har givet mig en betydelig større selvindsigt end før. Desuden er jeg nu bevidst om følelser og tanker, som kan begrænse mig i min ledelsesopgave, og som qua bevidstheden kan vendes til styrker i min ledelsesstil. » Se mere

~ John Lindskog

- Jeg er blevet langt mere åben og mindre dømmende/vurderende, og langt mindre tilbøjelig til blot at lade automatpiloten tage over. Jeg er også mere lyttende og nærværende i stedet for hele tiden at "være på vej" mod det næste. Jeg har fået mere ro og er blevet meget bedre til at styre mine tanker og til at fokusere. » Se mere

~ Mette Platz

- Mindful Leadership® har beriget mig med nogle værktøjer, jeg allerede nu har glæde af både arbejdsmæssigt og privat. Det er længe siden, jeg har fået så stort et udbytte af 6 dages kursus - et udbytte som rigtig mange ledere såvel som menige medarbejdere vil kunne opnå. En vigtig forudsætning for at kunne se meningen og mulighederne med de teknikker, vi har arbejdet med, er at opleve en instruktør, der "tager sin egen medicin" og har en personlig integritet omkring mindfulness. Det lever Charlotte i allerhøjeste grad op til!! » Se mere

~ Dorte Winther

- Mange tak for et yderst godt kursus, som jeg fik utrolig meget ud af. Mange øjenåbnere og gode værktøjer, jeg kan bruge fremover. Charlotte Mandrup er fantastisk god til at formidle, være nærværende og skabe tilhørsfølelse i - for os - temmelig fremmede situationer. Udover det er hendes erfaring og viden jo stor og ikke til at tage fejl af. » Se mere

~ Elfa Jóns

- Jeg vil først og fremmest henvise til de klare forbedringer af de fleste af skemapunkterne (effektmåling i bl.a. koncentration, effektivitet, følelsesmæssig robusthed, red.). Med andre ord, jeg føler absolut et udbytte af kurset og håber naturligvis, at det vil vare ved - men det er jeg jo herre over selv! Tak for et kursus, der har påvirket mig i ganske høj grad. » Se mere

~ Peter M. Rovsing

- For mig har Mindful Leadership® medført store ændringer i min tilgang til hverdagen såvel professionelt som privat. Der hvor jeg navnlig mærker det, er i forhold til mine prioriteringer og tankerne om at forme min egen virkelighed [...] Det betyder meget at blive bevidst om mine automatiske tanker, og hvad de gør for mig. » Se mere

~ Erik Biegel

- Det har været et fantastisk kursus (Mindful Leadership®, red.). Meget gennemført og professionelt. Temaerne faldt på de helt rigtige tidspunkter og med den helt rigtige teori og viden. Selvindsigt og forståelse på et højt niveau. » Se mere

~ Bettina Arlø

- Jo større ledelsesansvar, jo større behov for at bevare en mental spændstighed og psykologisk fleksibilitet. At kende sine tanker er at have større kontrol over sine handlinger. Mindful Leadership® er en slags fitness- center for sindet og har givet mig teknikker til daglig praksis, en dybere indsigt i sindets mekanismer og mindet mig om at hvis vi kan integrere alle sider af os selv, bliver vi både mere robuste og mere fleksible som ledere. Og for mig, er der ingen tvivl om at meditation helt generelt og mindfulness specielt, kan være gavnligt for både den enkelte leder og hele organisationen. » Se mere

~ Alfred Josefsen

- Jeg tror at mange tøver, fordi de synes det lyder underligt, og fordi de tænker det ikke virker. Jeg havde i hvert fald ikke drømt om hvor meget det kunne gøre for mig. Men med det jeg har fået ud af Mindful Leadership® – så er jeg overbevist om, at andre vil kunne få lige så stort udbytte. Mindfulness kan give mening på et dybt niveau, og for mig har det gjort en stor forskel på et helt grundlæggende plan. » Se mere

~ Vagn Petersen

- Det første ledelseskursus - af rigtig mange - jeg har været på, hvor oplevelsen og læringen bliver siddende i hoved og krop. Forhåbentligt for altid. » Se mere

~ Mette Hybel

- I service- og oplevelsessamfundet lever vi af ’live performance’, hvor det enkelte menneskes evne til at være autentisk, i balance og nærværende tilstede, er afgørende for præstationen. Med Mindful Leadership® har vi endeligt et konkret og brugbart alternativ til industrisamfundets maskintænkning i rationalisering, effektivisering og ensidig fokus på profit. » Se mere

~ Knud Herbert Sørensen

- Et højt tempo kan være en drivkraft for mig, men den bevidsthed jeg fik gennem mindfulness gjorde at jeg forstod at jeg heller ikke skulle spænde buen for hårdt. Mindful Leadership® har lært mig en tålmodighed, der betyder, at jeg giver mig selv ro til processerne. Og jeg har oplevet, at min ledelseskraft, og effekten af den, bliver stærkere når jeg bliver mere nærværende og mere tålmodig. » Se mere

~ Anne Granborg

- Mindful Leadership® er for mig en blanding af lige dele sund fornuft og lige dele nye tilgange som yoga og meditation, hvor man lige skal overvinde sine fordomme. Først og sidst handler det om værktøjer. Så er det op til en selv, at man får bragt værktøjskassen i spil i sin daglige ledelsespraksis » Se mere

~ Søren Skafte Overgaard

- Jeg prøver på at lade være med at tænke forud. At gå til et møde og i stedet for at kigge på uret, så koncentrerer jeg mig om de mennesker, der er i rummet. Jeg lytter på en anden måde, ser på en anden måde. Og jeg kan mærke det rent fysisk. Jeg er mere tilstede i min krop. Tidligere kunne jeg sidde længe og spænde, uden at trække vejret ordentligt. Det opdager jeg nu. Jeg er bevidst om hvad jeg gør. Og jeg er tydeligvis mindre stresset og træt. » Se mere

~ Birdie Bjerregaard

- Jeg brænder efter at fortælle dig, hvilken verden mindfulness åbner op for. Det er helt fantastisk, når man opdager at ens kapacitet som menneske kommer frem. Men det er svært at finde ord for det. Jeg har et billede af, at jeg er blevet som sand i en verden af sten. Flydende, i stand til at tilpasse mig hvad der nu end er. » Se mere

~ Jesper Møller Bundgaard

- Jeg tror egentlig at det er, hvad mindfulness handler om; at møde og acceptere sig selv, med alle de sider man har. Når man gør det, har man ikke længere så stort et behov for at være alle mulige andre steder, end der hvor man er lige nu. Det skaber en utrolig ro. » Se mere

~ Malene Brandt

- Det har været meget betydningsfuldt for mig at få indsigt i filosofien omkring mindfulness, og jeg nyder, om morgenen, at vælge hvilket grundprincip som skal have fokus og øves i, denne dag. Mine omgivelser oplever det lidt forvirrende, når jeg ikke agerer "som jeg plejer", men endnu har ingen klaget, og det konkluderer jeg som et godt tegn. For mig er det også en livsstilsændring, ikke at lade mig præge af egne og andres forventninger til hvordan man bør gøre, men i stedet finde tilfredshed i det som fylder mig – og det føles godt. » Se mere

~ Dorthe Bergström

- Begreberne "Beginners Mind, Letting-Go osv." er sunde og hjælpsomme i hverdagen, på det personlige plan. Mindfulness rammer bredere end til "lederrollen"(leadership) fordi det jo er en generel tilgang til alle de problemstillinger og mennesker man møder i "dagligdagen". Jeg tror at det er vigtigt at kursisterne er godt forberedte på kurset (i hvert fald hvis de er skruet sammen som jeg er), fordi kurset er så absolut anderledes i forhold til den hverdag mange oplever, hvor "tidsplaner" "effektivitet" "planlægning" osv. er opprioriteret, hvor kurset jo går diametralt i modsat retning . » Se mere

~ Søren Hylleberg Sørensen

- For mig er der et før og efter Gilleleje Badehotel foråret 2012. Jeg oplevede kurset som en kæmpe chance for mig til at ændre på en gammel vane om at ’hænge i fortiden’ og i stedet rette mine sanser og mit fokus på det liv, der udspiller sig lige foran mig, lige nu og lige her! Det gælder både i mit arbejdsliv/som leder og i mit personlige liv. Jeg oplevede selve kurset som værende meget intenst og anderledes. Jeg blev vild med noble silence selvom det var stærkt grænseoverskridende i starten! Den fælles meditation, og de meget ærlige mennesker på puderne omkring mig … I skabte en atmosfære af accept, varme og nysgerrighed tilført en passende mængde humor, så det aldrig blev... » Se mere

~ Anne-Sophie Hermansen

- Kursusforløbet var godt og afbalanceret tilrettelagt med en god fordeling af praktiske øvelser, refleksioner, gruppearbejde og oplæg. Opdelingen i 3 tilstedeværelsesperioder hen over en periode på 1½ måned er hensigtsmæssig og af stor betydning for at de praktiske færdigheder gradvist bliver opbygget og for at der er tilstrækkelig tid til bundfældning af læringen. Dette "lange" forløb til trods er kurset stramt designet til den travle leder, der har brug for at optimere sin effekt uden at ende med at brænde sammen. De personlige effekter af forløbet mærkes ret hurtigt. Mindfullness giver fokus, overskud og ro. Dvs. at mindfullness giver lederen en mulighed for at bygge sig op i... » Se mere

~ Vilhelm Holsting

- Mindful Leadership had givet mig følgende. Evne til at fokusere og være nærværende i højere grad end tidligere – gælder i alle sammenhænge – på arbejdet, sammen med mine børn og min familie eller i hvert fald evnen til at konstatere, når jeg ikke er nærværende – og så forsøge at trække mig selv tilbage til at blive nærværende og fokuseret. Vigtigheden af åndedrættet, når jeg skal præstere Meget mindre stress – tidligere var jeg typisk den type som gik og lavede lister inde i hovedet om, hvad jeg skulle og hele tiden den der som sagde ubevidst ”jeg skal”, ”jeg skal lige nå det her” og så snart jeg er færdig her, så skal jeg – det er jeg holdt op med på det ubevidste plan – jeg... » Se mere

~ Sidsel Marie Kristensen

- Man kan fint bedrive et mindful leadership uanset om det er på dagsordenen i ens virksomhed eller ej. Mindfulness starter nemlig med en selv og måden man relaterer på. » Se mere

~ Steen Hedegaard Madsen

- Kurset er meget professionelt og med høj faglighed. God positiv energi og en stor åbenhed blandt deltagerne. Det er underviserenes fortjeneste at det er sådan. Jeg mener at det er et afgørende aspekt i netop Mindfulness indlæringen at man kan ’dele’ sine oplevelser med andre. De syv principper og filosofien i det hele taget vil i den rigtige leders hænder kunne gøre en forskel. De syv principper sidder på ryggraden. Og dem benytter jeg bevidst og ubevidst, der hvor det giver mening. Mht. til mig personligt så er min rummelighed blevet udvidet og min evne til at være opmærksom på det som mine kolleger og medarbejdere kan bidrage med i dagligdagen er meget vigtigt. At kontinuerligt... » Se mere

~ Peter Balstrup

- Mindful Leadership var en stor lettelse. Det har hjulpet mig til at finde ud af, hvorfor jeg nogle gange har været i flow og andre gange har måttet kæmpe med et eller andet... For mig har det været en øjenåbner. At bruge kræfter på at monitorere, hvad der sker med mine omgivelser, når jeg gør det ene eller det andet – det er en guldgrube. At have adgang til helt bevidst at stige op i en mental helikopter og skaffe mig et overblik over en situation – stor eller lille ­­– det er det bedste ledelsesværktøj jeg har i min kasse. At være til stede i stedet for at være på vej har gjort, at jeg udnytter min tid meget bedre. Jeg har bemærket, at jeg har fået nemmere ved at acceptere... » Se mere

~ Mikael Justesen

- Jeg oplevede Mindful Leadership som anderledes, helt fra første minut. Måske det der gjorde at det ikke ”bare” var et kursus, nej det var et kursus hvor der blev stillet nogle andre spørgsmål, de fleste nogle jeg ikke før er blevet stillet og det gav en del at tænke over. Principperne er meget brugbare, lige som jeg synes meditationen giver mere balance, ro og gennemsyn (at se gennem ting og se den anden side) Jeg føler til tider jeg har fået trukket en brynje ned over kroppen, som gør jeg ikke tager det så meget ind og at jeg så ud gennem denne brynje kan se ting jeg ikke før kunne se. Jeg har fundet ud af hvorfor jeg gør ting som jeg gør, mht den måde jeg udvikler produkter og... » Se mere

~ Preben Ebsen

- Som én der fifler lidt med undervisning fra tid til anden, er jeg rent fagligt meget, meget imponeret over det jeg oplevede i hænderne på Charlotte og hendes hold. Især oplevede jeg at I alle var gode til at tage udgangspunkt i det som den enkelte sagde, også selvom det var udtryk for frustration eller manglende prioritering af meditationen, af den enkelte, så blev det hele behandlet seriøst og med den enkeltes situation i centrum. Samtidigt demonstrerede I alle en imponerende indsigt i ledelsesvirket og fremragende inspiration, når der var samtaletid i grupper eller på tomandshånd. » Se mere

~