Alice Ohmeyer

Erkendelsesrejsen

Mindfulness har været en rejse for mig - en rejse til erkendelse. En erkendelse af, hvad mine grundantagelser egentlig er, og hvordan de kan begrænse mig. Tidligere var jeg god til at sætte mig selv i bås og handle ud fra det. Nu er jeg sluppet fri af det og dømmer og begrænser ikke mig selv længere.

Grundværdier og karriereræs

Mindfulness er et effektivt middel til at kigge ind i dig selv. Hvem er du, og hvorfor er du, som du er? Jeg er blevet opmærksom på mine grundantagelser, og hvor de stammer fra. Lige fra folkeskoletiden har jeg oplevet at blive pacet fremad mod næste uddannelse, næste mål. Hele tiden kravle længere op ad stigen. Ellers var jeg ikke god nok. At blive syg var ikke acceptabelt, og det var nærmest et krav, at jeg stilede efter at komme videre med min karriere. Ubevidst begyndte jeg selv at se ned på folk, der ikke fulgte samme vej som jeg. Mindfulnesskurset har fået mig til at indse, hvordan disse grundværdier har styret og begrænset mig igennem mit liv.

Af lyst eller pligt

Når du har opnået denne erkendelse, står du over for et valg. Enten at lade grundantagelserne styre dine beslutninger eller ej. Jeg er blevet bevidst om, at det er okay at vælge fra. Fx har jeg aldrig før rigtig brudt mig om at have lederrollen. Hvorfor skulle de dog høre på mig, tænkte jeg. Den erkendelse, jeg har opnået gennem mindfulness, har givet mig større selvtillid og bevidsthed om, hvad jeg egentlig har lyst til. Er det prestigen, det faglige eller medarbejderansvaret? Det har ført til konkrete overvejelser omkring min stilling i fremtiden, og hvordan den eventuelt skal omdefineres til at matche mine ønsker. I dag er jeg leder, fordi jeg har lyst til det, og ikke fordi det forventes af mig. Nu banker jeg i bordet og står mere ved mig selv. Denne gang har jeg selv valgt kassen og er GLAD for den. Det i sig selv er enormt motiverende.

Et step dybere

For mig har mindfulness også været en storslået mulighed for at møde andre mennesker, som jeg ellers ikke ville møde i min dagligdag. At se verden med deres briller og følge deres udvikling skridt for skridt har været enormt spændende. På Mindful Leadership® er faste roller fuldstændig uinteressante. Det handler om tungere ting end overfladiske informationer. Man går et step dybere end normalt og lærer derfor hinanden rigtig godt at kende fra start. Det har været en fornøjelse at se folk flytte sig så meget. Lige så fornøjeligt, som når jeg oplever mine egne medarbejdere flytte sig.

Alice Ohmeyer, Økonomi- og administrationschef, Middelfart Sparekasse

Slip begrænsningerne og udfyld dit ledelsesrum, bær dig selv med autenticitet og gennemslagskraft. 

Læs mere om vores program Mindful Leadership® her .