Christina Jespersen

Back to basics

Min opfattelse af mindfulness har rykket sig. Jeg startede ud med en forventning om, at jeg bare skulle følge opskriften, og så ville den være i hus. Nu ved jeg, at det i langt højere grad handler om at bruge mindfulness nu, undervejs – og efter. Det er en løbende udvikling.

Som at se en film med sig selv

Mindfulness handler om at komme back to basics. Det modsatte af noget nyt. Selvom det i bølger bliver hypet op til at være noget nyt, er det rent faktisk det modsatte. Det er gået op for mig, at det i bund og grund bare handler om at leve sit liv ordentligt. Det er ganske enkelt, og du får en masse ting givet. Du bliver klar over, hvad du gør. Lidt ligesom at se en film med sig selv – og være med i den samtidig. Du bliver opmærksom på sceneskiftene og detaljerne. Før haltede jeg lidt efter filmen, men nu er der en bedre synkronisering. Jeg føler, at jeg er blevet en bedre mor, kollega og samarbejdspartner.

Mindre følelsesmudder og mere kontrol

I det professionelle liv er mindfulness et meget anvendeligt værktøj; især ved ubehagelige situationer eller svære samtaler. Jeg har lært, at det ikke handler om mig som person, og at jeg derfor ikke skal kæmpe imod det. Udvekslinger bliver mindre følelsesmudrede, og der opstår ro og kvalitet. Jeg kan koncentrere mig om det, der er vigtigt, og inddrager alle facetter i mine overvejelser. Før havde jeg svært ved ikke at blande min egen angst og ubehag ind. Det er befriende at være opmærksom på sine reaktioner. Når du er nervøs, stiger pulsen, stemmen bliver skinger, og du begynder at ryste. For mig har mindfulness hjulpet mig til at tage kontrollen og sørge for, at tingene ikke løber af med mig. Det er enormt vigtigt i professionelle sammenhænge.

Let og spændstigt

Noget af det mest brugbare, jeg har lært af mindfulness, er, hvordan man kan betragte en situation let og spændstigt. Fx hvis man møder modstand i et samarbejde og ikke kan forstå modpartens adfærd. Der kan du bruge megen energi og tid på at være irriteret og forsøge at pace en løsning frem. I stedet har jeg nu lært at betragte det let og spændstigt i bevidstheden uden at forkrampe det. Så løser det sig helt af sig selv, og man undgår uhensigtsmæssige konflikter. Mindfulness har vist mig kvaliteten af at være imødekommende over for andre. Jeg har fundet balancen i at være imødekommende uden at gå ud over egne grænser. Eller erkende det fuldt ud, når jeg ikke kan være det. Det er en vigtig indsigt i mange situationer.

Sikre et solidt fundament

Det har været fantastisk at se, hvilken komprimeret udvikling både jeg selv og de andre kursister har gennemgået under de tre moduler. Summen af helheden har været langt større end enkeltdelene. Jeg har fået et redskab, som var enklere, end jeg havde regnet med, men langt mere grundigt. Mindfulnessteknikkerne kan tages op igen og igen og anvendes på nye måder hele tiden. I sammenligning med mange andre kurser, så handler dette ikke blot om at male dit hus i en ny farve, men at sikre, at fundamentet er solidt.

Christina Jespersen, konsulent, CJ Consult

På Mindful Leadership® tilbydes du enkle og gennemgribende redskaber til mødet med livet i og udenfor organisationer.

Læs mere om Mindful Leadership® her