Oversigt

Modtag nyhedsbrev

Hvad er mindfulness

 

Mindfulness er en træningsteknik, der styrker opmærksomheden og rent fysisk påvirker centralnervesystemet. Gennem bl.a. meditation træner mindfulness hjernen til at udvikle en stærkere koncentrations- og fokuseringsevne og forbedrer kontrollen over egne tankemønstre og følelser.

I dag anses mindfulness som et af de stærkeste og dog enkleste udviklingstilbud til ledere og medarbejdere, der dagligt forventes at præstere, have overblik og udvise gennemslagskraft og ansvar.
Vores metoder kan dokumentere markante resultater i øget performance og robusthed samt som forebyggelse af stress og sygefravær. Mindfulness styrker din evne til at præstere maksimalt i såvel private som professionelle sammenhænge.

Mindfulness som metode og teknik trækker på de originale buddhistiske kilder. Først og fremmest Bhante Henepola Gunaratana og Sayadaw U Pandita, samt direkte overleveringer fra en række lærere i den tibetanske Gelupga tradition og den buresiske Mahasi tradition.

Endvidere anvender vi udvalgte åndedrætsteknikker fra Hatha-yogaen. Vores grundlæggende filosofi er, at vi som mennesker selv former virkeligheden gennem vores fortolkninger af den. Den buddhistiske filosofi og psykologi har desuden store fællestræk med den vestlige verdens, bl.a den kognitive psykologi, som vi kender den.

For verifikation af effekt og årsag af mindfulness og meditation, trækker vi på den nyeste hjerneforskning.

Du har mulighed for at får trænet din opmærksomhed, blive fokuseret og agil på vores kurser. Som leder på Mindful Leadership, som medarbejder på Professionel Robusthed.