Oversigt

Staying Strong - 48 timer

Når du ønsker at lede med styrke

48 timers lederuddannelse

Download pdf

I takt med at både det globale og det lokale forretningsliv bliver endnu mere indbyrdes afhængigt, kan vi forvente en fremtid med høj grad af ustabilitet, hvor uforudsigelige, eksterne begivenheder udfordrer om kap med mere forudsigelige demografiske og kulturelle forhold. De ledere, der overlever og trives i et sådant farvand, gør det fordi de har den fornødne robusthed; dvs. modet og fantasien til at forudse risici og muligheder, smidigheden til at tilpasse sig den nye dagsorden uden unødvendig modstand og styrke til at stå fast på de værdier ,der distingverer virksomheden.

UDBYTTE

Du må være indstillet på at yde en personlig og konkret indsats for at udvikle disse nye mentale og emotionelle kompetencer. Hvis du er det, kan du forvente, at:

• Identificere de faktorer, der svækker organisationens robusthed  - og din egen
• Lære hvordan du opbygger mental smidighed til at bøje af i visse situationer, og råstyrke til at stå fast i andre
• Forstå den arketypiske leder du er, og hvilke risici og muligheder, der ligger i den rolle
• Et personligt mentalt træningsprogram målrettet dit behov til hjemmebrug

For din virksomhed betyder det, at du ikke alene står bedre fast i den daglige og fremtidige turbulens, men at du bliver dygtigere til at skabe robusthed i din organisation og dermed bidrage til at fremtidssikre den.

PROGRAM

Uddannelsen er for mellemledere og funktionsledere, der er villige til at lave adfærdsændringer for at bevare styrke og engagement i ledelsesrollen. Programmet veksler mellem teoretiske indlæg, drøftelser i mindre grupper, selvreflektion og mental træning og er ret intenst. Undervejs er der indlagt pauser til at nyde den storslåede natur eller blot fordøje det nye stof.

UNDERVISERE

Anne Specht er programmets gennemgående underviser og facilitator. Anne assisteres af kolleger fra Aspecht & Mandrup.

Sted:   Tøystrup Gods ved Ringe. Ca. 1,5 times kørsel fra både Århus og København.
Tid:   Se kalender her. Programmet varer fra kl. 16.00 dag 1, til kl. 15.00 dag 3.
Pris:    Kursusafgift kr.  14.500,- samt kr. 3.500,- for ophold. Begge priser er ekskl. moms. 
Tilmelding:   Tilmeld dig nedenfor eller ring til Lone Klercke på tlf. 22 40 08 04.

Tilmeld dig her